Торговая Марка

 

Современное мировое и отечественное законодательство дает возможность

защитить свой бизнес от преступных посягательств и недобросовестной

конкуренции одним (и возможно единственным) способом - зарегистрированная

торговая марка. Зарегистрировать торговую марку в Украине - процесс длительный,

включающий в себя подготовку документов на регистрацию торговой марки,

подачу документов в орган, занимающийся регистрацией торговой марки, проведение

экспертизы торговой марки, и непосредственного внесения в единый реэстр торговой

марки.

ТЕРМІНИ:

Знак - позначення,  за  яким  товари  і  послуги  одних  осіб відрізняються  від  товарів і послуг інших осіб. свідоцтво - свідоцтво України на знак для товарів і послуг;

зареєстрований знак - знак, на який видано свідоцтво;

заявка - сукупність документів, необхідних для видачі свідоцтва;

заявник - особа, яка подала заявку чи набула прав заявника в іншому встановленому законом порядку; 

пріоритет заявки (пріоритет) - першість у поданні заявки;

дата пріоритету - дата подання заявки до Установи чи до відповідного органу держави - учасниці

Паризької конвенції про охорону промислової власності, за якою заявлено пріоритет;

заклад експертизи - уповноважений Установою державний заклад (підприємство, організація)  для розгляду і проведення експертизи заявок;

державна система правової охорони інтелектуальної власності - установа    і    сукупність    експертних,

наукових,   освітніх, інформаційних та інших   відповідної   спеціалізації державних закладів, що входять до 

сфери управління Установи; 

доменне ім'я - ім'я, що використовується для адресації комп'ютерів і ресурсів в Інтернеті;

МКТП   -   Міжнародна   класифікація товарів і послуг для реєстрації знаків.

 

 

 

 

Рейтинг@Mail.ru

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "ПАЛЛАДИУМ"

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------